10 nguyên tắc đàm phán
Mỗi tình huống đàm phán có thể đòi hỏi các phương pháp và ưu tiên khác nhau. Quan trọng nhất là đảm bảo...
Tìm lại cân bằng và giải toả áp lực trong cuộc sống
Vươn khơi: Đối mặt với áp lực công việc và khó khăn tài chính có thể là một thách thức lớn trong cuộc...
1. Sống thì phải có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng. Đừng ậm ờ thế nào cũng được. 2. Có kế hoạch, mục tiêu...
Khi Ford bên bờ vực phá sản
VƯƠN KHƠI: Trong năm 2008, khi nền kinh tế gặp khó khăn, GM và Chrysler gặp rắc rối lớn. Đến tháng 4/2009, 2...
Hướng dẫn thay đổi hình nền (background) trên phần mèm ứng dụng zoom
Trước tiên, cần dùng webcam chất lượng cao và tránh mặc quần áo có cùng màu với nền ảo. Hãy làm theo các...