LATEST ARTICLES

Nhận biết người giả tạo
Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường gặp phải những người giả tạo - những người có khả năng giấu kín chân...
Nhận diện dấu hiệu kẻ tiểu nhân
Vươn khơi: Nhận diện kẻ tiểu nhân có thể không dễ dàng, nhưng việc nhận biết và phòng tránh những người này rất...
10 nguyên tắc đàm phán
Mỗi tình huống đàm phán có thể đòi hỏi các phương pháp và ưu tiên khác nhau. Quan trọng nhất là đảm bảo...
Tìm lại cân bằng và giải toả áp lực trong cuộc sống
Vươn khơi: Đối mặt với áp lực công việc và khó khăn tài chính có thể là một thách thức lớn trong cuộc...
1. Sống thì phải có kế hoạch, mục tiêu rõ ràng. Đừng ậm ờ thế nào cũng được. 2. Có kế hoạch, mục tiêu...