Thất bại là điều bình thường, nhưng bỏ cuộc là điều không thể chấp nhận được

Đây là cuộc thi chạy diễn ra ngày 21 tháng 10 năm 2018Trong cuộc chạy một VĐV 19 tuổi, khi còn 200 mét nữa, bạn ấy không thể chạy tiếp. Nhưng đã nỗ lực bò về để trao dây cho đồng đội chạy tiếp !!!

Người đăng: Công ty Cổ phần DECO Quốc tế vào Thứ Tư, 24 tháng 10, 2018

Ở nước Nhật, “thất bại” là đều bình thường còn “bỏ cuộc” là đều không chấp nhận được.
Đây là cuộc thi chạy diễn ra ngày 21 tháng 10 năm 2018.
Trong cuộc chạy một VĐV 19 tuổi, khi còn 200 mét nữa, bạn ấy không thể chạy tiếp. Nhưng đã nỗ lực bò về để trao dây cho đồng đội chạy tiếp !!!