Ngày: Tháng Mười 30, 2018

cách mạng công nghiệp 4.0

Kỷ nguyên 4.0 sinh viên nên chọn nghề gì?

30/10/2018

“Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” hay “Cách mạng 4.0”… là những khái niệm xuất hiện ngày càng dày đặc trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cách mạng 4.0 được dự báo là sẽ thay đổi bộ mặt các nền kinh tế của nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có […]

Đọc tiếp >>